• 96
  ปี 2561 ฉบับที่ 8028-12-18 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 377

  หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงินประจำปีและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (สำหรับนิติบุคคลทุกประเภท) การส่งรายงานประจำปีและการยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (สำหรับบริษัทมหาชนจำกัด) และแจ้งเตือนผู้ทำบัญชียืนยันรายชื่อธุรกิจและรายละเอียดการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง

  View e-mag Download
 • 228
  ปี 2561 ฉบับที่ 7921-11-18 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 238

  เรื่อง โปรแกรม e-Accounting for SMEs คืออะไร? และ บริบทของวิชาชีพบัญชีในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

  View e-mag Download
 • 225
  ปี 2561 ฉบับที่ 7807-11-18 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 161

  เรื่อง ทำความรู้จักมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (ตอนที่ 2) และ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาษีในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

  View e-mag Download
 • 294
  ปี 2561 ฉบับที่ 7728-09-18 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 299

  ทำความรู้จักมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง “เครื่องมือทางการเงิน” (ตอนที่ 1) และ บริบทของวิชาชีพบัญชีในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

  View e-mag Download
 • 327
  ปี 2561 ฉบับที่ 7607-09-18 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 230

  บทความ “เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาษีในประเทศเวียดนาม” และ “บริบทด้านบัญชีในประเทศเวียดนาม”

  View e-mag Download
 • 482
  ปี 2561 ฉบับที่ 7502-08-18 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 449

  เรื่อง ระบบการให้บริการงานการอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Permit) คืออะไร? เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีอย่างไร? และ• รอบรู้เรื่อง “เงินปันผลและเงินสำรอง” กรณี บริษัทจำกัด

  View e-mag Download