08 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง          E-mail Newsletter ฉบับที่ 26 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 อบรมหลักสูตร เรื่อง กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ กับการบัญชีเครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงแหล่งทุนฟรี

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

การอบรม

เรื่อง กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ กับการบัญชี
เครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงแหล่งทุน
วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561
เวลา 8.30 น.-16.30 น.
ณ  ห้องราชาวดี โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล จังหวัดสงขลา

เปิดมุมมอง รับรู้ประโยชน์และช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุนด้วยกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ และการบัญชี สำหรับผู้ประกอบการ สถาบันการเงิน ผู้บังคับหลักประกัน และผู้สนใจทั่วไป 

วิทยากร  1.  ศาสตราจารย์ไพฑูรย์  คงสมบูรณ์  อาจารย์พิเศษ หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต

                        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย         

             2.  ดร.สมศักดิ์  ประถมศรีเมฆ    อาจารย์ (พิเศษ) มหาวิทยาลัยบูรพา

*-* ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) ได้ โดยนับเป็นเนื้อหาทางด้านบัญชีได้ 3 ชั่วโมง  และอื่นๆ 3 ชั่วโมง *-*

เงื่อนไขในการอบรม

             1. ผู้ที่มีรายชื่อเข้าอบรมไม่สามารถให้บุคคลอื่นเข้าอบรมแทนได้

             2. ผู้เข้าอบรมจะต้องนำบัตรประชาชนของตนเองมาแสดงตัวด้วย    

             3. ผู้เข้าอบรมจะต้องรับหนังสือรับรอง  ภายในวันที่อบรมเท่านั้น โดยรับหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม

             4. การนับชั่วโมง CPD จะนับได้เฉพาะผู้ที่มาอบรมตามกำหนดการเท่านั้น

ผู้สนใจเข้าอบรม... สามารถคลิกสมัครอบรม  ได้ที่  https://goo.gl/q1x8F4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม ที่ www.dbd.go.th หัวข้ออบรม/สัมมนา  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนอนุญาตผู้บังคับหลักประกัน กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0-2547-5048-9กองกำกับบัญชีธุรกิจ