02 สิงหาคม 2562

เรื่อง          E-mail Newsletter ฉบับที่ 44 วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ประชาสัมพันธ์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า(DBD e-Magazine) “DBD Accounting” ฉบับที่ 87

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ


ประชาสัมพันธ์วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(DBD e-Magazine) “DBD Accounting” ฉบับที่ 87

เนื้อหาสำคัญในวารสารฉบับนี้ประกอบด้วย

©          บทความ “สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพบัญชีแห่งอาเซียน”

©          บทความ “Update อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง”

ผู้สนใจ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และ/หรือ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

http://magazine.dbd.go.th/magazine
กองกำกับบัญชีธุรกิจ