02 ตุลาคม 2562

เรื่อง          e-mail Newsletter ฉบับที่ 1 วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ประชาสัมพันธ์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD e-Magazine) “DBD Accounting” ฉบับที่ 89

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

           เนื้อหาสำคัญในวารสารฉบับนี้ประกอบด้วย

©   บทความ “แจ้งเตือนนิติบุคคลให้ระบุข้อมูลประเภทธุรกิจ (วัตถุประสงค์) และสถานที่ตั้งสำนักงานให้ตรงกับความเป็นจริง”

©   บทความ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงิน : ตอนที่ 2”

ผู้สนใจ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และ/หรือ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 
 
http://magazine.dbd.go.th/magazine

กองกำกับบัญชีธุรกิจ