28 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง          E-mail Newsletter ฉบับวันที่ 4 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยกเลิกการจัดสัมมนา

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

  E-mail Newsletter  ฉบับวันที่ 4 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563  สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยกเลิกการจัดสัมมนา


ยกเลิกการจัดสัมมนา เรื่อง เจาะประเด็นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญาเช่าและรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า พร้อมติวเข้มอ่านและเขียนรายงานผู้สอบบัญชี ในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563    ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11  


เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ทั้งนี้ ผู้ที่ชำระค่าธรรมเนียมการสัมมนาแล้ว สามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการขอรับเงินคืนที่ได้ สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เบอร์โทรศัพท์ 02-547-4486  ในวันและเวลาราชการ

http://www.dbd.go.th/download/article/article_20200228114627.pdf
สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า