02 มีนาคม 2563

เรื่อง          ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ


ระหว่างวันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563 และ 18 – 20 มีนาคม 2563

จำนวน 10 รอบ : เช้า 08.30 น. – 12.00 น.

                     : บ่าย 13.00 น. – 16.30 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรับงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์(DBD e-Filing) จึงได้จัดทำ "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)" เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในการยื่นงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

วิทยากร เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญการนำส่งงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น กองข้อมูลธุรกิจ

จัดอบรม วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563 และวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2563

           จำนวน 10 รอบ : เช้า 08.30 น. – 12.00 น.

                              : บ่าย 13.00 น. – 16.30 น.

เงื่อนไขในการอบรม

1. การอบรมฟรี !! โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

2. ขอสงวนสิทธิ์ รับเฉพาะผู้สมัครอบรมผ่าน www.dbd.go.th เท่านั้นไม่รับผู้มาสมัครหน้างาน (Walk in)

3. ไม่สามารถนับชั่วโมงการอบรมผู้สอบบัญชีและผู้ทำบัญชีได้

4. จองแล้วไม่สามารถ เปลี่ยนแปลง รอบได้

*ที่จอดรถมีจำนวนจำกัด จึงขอให้ท่านเดินทางโดยรถยนต์สาธารณะ หรือรถไฟฟ้า*

ผู้สนใจเข้าอบรม >>> คลิกสมัครอบรมได้ในตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โดยให้ท่านคลิกที่ >>> http://www.dbd.go.th/download/article/article_20200302145109.pdf

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

                                     : โทร 02-547-4377, 02-547-4385, 02-5474390 – 91, 02-5475978กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า