20 เมษายน 2563

เรื่อง          กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอเรียนว่าเพื่ออำนวยความสะดวกในการดาวน์โหลด ไฟล์ Excel V2.0 รูปแบบ TFRS

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ


เรียน ผู้ประกอบการ

            กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอเรียนว่าเพื่ออำนวยความสะดวกในการดาวน์โหลด

ไฟล์ Excel V2.0 รูปแบบ TFRS ท่านสามารถ Click Download

โดยไม่ต้องเข้าเมนู เตรียมข้อมูลงบการเงิน รายละเอียดตามลิ้งค์ที่แนบมาพร้อมนี้

            ขอแสดงความนับถือ


ลิ้งค์คู่มือการดาวน์โหลด
: http://efiling.dbd.go.th/efiling-documents/DownloadTFRS.pdf

 

 

กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า