23 กรกฎาคม 2563

เรื่อง          ประชาสัมพันธ์วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD e-Magazine) "DBD Accounting" ฉบับที่ 99

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ
ประชาสัมพันธ์


วารสารอิเล็กทรอนิกส์


ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า


(DBD e-Magazine)


"DBD Accounting" ฉบับที่ 99

เนื้อหาสำคัญในวารสารฉบับนี้ประกอบด้วย


- บทความ คำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง การระบุหมายเลขโทรศัพท์
  อีเมลและเว็บไซต์ ในการยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและบริษัทจำกัด


- บทความ เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบ e-Filing (ตอนที่ 2)


- บทความข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
  และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ


ผู้สนใจ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และ/หรือ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

http://magazine.dbd.go.th/magazine
 

 

ขอบคุณค่ะ

ฝ่ายวิชาการ กองกำกับบัญชีธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า