08 มกราคม 2564

เรื่อง          แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการจดทะเบียนเริ่มต้นธุรกิจ

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

           กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอความร่วมมือท่านตอบ แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการจดทะเบียนเริ่มต้นธุรกิจ โดยสามารถสแกน QR Code

ตามลิงค์แนบ https://bit.ly/38gNg2d


ขอแสดงความนับถือ

กองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า