18 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง          ประชาสัมพันธ์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD e-Magazine) ฉบับที่ 106 เดือน มกราคม 2564

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

ประชาสัมพันธ์

วารสารอิเล็กทรอนิกส์

ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

(DBD e-Magazine)

"DBD Accounting" ฉบับที่ 106

 

 

เนื้อหาสำคัญในวารสารฉบับนี้ประกอบด้วย

Ø DBD เปิดให้นักบัญชีเก็บชั่วโมง CPD ผ่านระบบ e-Learning 8 หลักสูตร

Ø Update DBD e-Filing Version 2 ปี 2564

Ø รอบรู้มุมต่างประเทศ : Foreign Corner

-      บทความ วิกฤตในปี 2563 จะกำหนดโลกการเงินในปี 2564 ในทิศทางใด

ผู้สนใจ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และ/หรือ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

http://magazine.dbd.go.th/magazine

ขอบคุณค่ะ

ฝ่ายวิชาการ กองกำกับบัญชีธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าฝ่ายวิชาการ กองกำกับบัญชีธุรกิจ