16 มีนาคม 2564

เรื่อง          ประชาสัมพันธ์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD e-Magazine) ฉบับที่ 107 เดือน กุมภาพันธ์ 2564

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

ประชาสัมพันธ์

วารสารอิเล็กทรอนิกส์

ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

(DBD e-Magazine)

"DBD Accounting" ฉบับที่ 107

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

 

เนื้อหาสำคัญในวารสารฉบับนี้ประกอบด้วย

บทความ ติดตามการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินของต่างประเทศในสถานการณ์ COVID-19"


บทความรอบรู้มุมต่างประเทศ : Foreign Corner  ในหัวข้อ " ระบบอัตโนมัติ (Automation) : ตัวขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการรายงานทางการเงินของธุรกิจ"


ผู้สนใจ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และ/หรือ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

http://magazine.dbd.go.th/magazine


ขอบคุณค่ะ

ฝ่ายวิชาการ กองกำกับบัญชีธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าฝ่ายวิชาการ กองกำกับบัญชีธุรกิจ