16 เมษายน 2564

เรื่อง          E-mail Newsletter ฉบับวันที่ 3 วันที่ 16 เมษายน 2564 สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

E-mail Newsletter  ฉบับวันที่ 3 วันที่ 16 เมษายน 2564  สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ยกเลิกการจัดสัมมนาเรื่อง ความแตกต่างด้านบัญชีและภาษี พร้อมอัพเดทประเด็นภาษีและกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง ปี 2564


ยกเลิกการจัดสัมมนา เรื่อง ความแตกต่างด้านบัญชีและภาษี พร้อมอัพเดทประเด็นภาษีและกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง ปี 2564  ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11  เนื่องจากเกิดสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ในประเทศไทย ซึ่งมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรงไปยังหลายพื้นที่ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมสัมมนา และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโรค สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการจัดสัมมนาออกไปโดยไม่มีกำหนด

ทั้งนี้ ผู้ที่ชำระค่าธรรมเนียมการสัมมนาแล้ว สามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการขอรับเงินคืนที่ได้ โดยแนบ หน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้สมัครสัมมนา มาที่เมลล์ Welfare@dbd.go.th
หรือ
แฟกซ์ 02-547-4486 โดยแนบใบ PAY-IN ที่ชำระค่าธรรมเนียมการสัมมนา มาด้วยค่ะ

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เบอร์โทรศัพท์ 02-547-4486  ในวันและเวลาราชการ
สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า