18 มิถุนายน 2564

เรื่อง          ประชาสัมพันธ์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD e-Magazine) ฉบับที่ 110 เดือนพฤษภาคม 2564

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ
ผู้สนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลดอ่านและให้คะแนนได้ที่ http://newsletter.dbd.go.th/magazine

ขอบคุณค่ะ
กองกำกับบัญชีธุรกิจ