09 กรกฎาคม 2564

เรื่อง          ขอเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบริการที่ดีขึ้น

ไฟล์แนบ
          https://magazine.dbd.go.th/uploads/Letter_Attach/L64746_1.pdf

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบริการที่ดีขึ้น

สำหรับท่านที่เคยใช้บริการกับเรา "การจดทะเบียนจัดตั้งบริษํทจำกัดทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Registration)"

(โปรดสแกน)


ผ่านลิ้งที่แนบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า