23 สิงหาคม 2564

เรื่อง          ประชาสัมพันธ์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD e-Magazine) ฉบับที่ 112 เดือนกรกฎาคม 2564

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

DBD Accounting ฉบับที่ 112 เดือนกรกฎาคม 2564 นำเสนอบทความประกอบด้วย:  

1. ข่าวประชาสัมพันธ์ 

  • ช่องทางการติดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2. บทความ

  • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี พ.ศ. 2564
  • Q&A คลินิกบัญชี (ตอนที่ 1)
  • สรุปแผนการดำเนินงาน ๕ ปี ของ IASB และความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องในประเทศสมาชิกอาเซียน

3. บทความรอบรู้มุมต่างประเทศ

  • Soft Skill: กุญแจสำคัญสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ผู้สนใจสามารถเข้าไปอ่านและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่  http://magazine.dbd.go.th/magazine

ขอบคุณค่ะ

ฝ่ายวิชาการ กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า


อ่านวารสาร

กองกำกับบัญชีธุรกิจ