26 ตุลาคม 2564

เรื่อง          ประชาสัมพันธ์ วารสาร DBD Accounting ฉบับที่ 114 เดือนกันยายน 2564

ไฟล์แนบ
          https://magazine.dbd.go.th/uploads/Letter_Attach/L64755_1.pdf

DBD Accounting ฉบับที่ 114 เดือนกันยายน 2564 นำเสนอบทความประกอบด้วย:  

1. ข่าวประชาสัมพันธ์ 

  • คำชี้แจงกรณีนิติบุคคลไม่จัดการประชุมภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

2. บทความ

  • มาตรการช่วยเหลือผู้ทำบัญชีในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชีประจำปี 2564
  • รอบรู้กฎหมายฟอกเงิน ตอนที่ 1

3. บทความรอบรู้มุมต่างประเทศ

  • แนวโน้มความต้องการใช้บริการของวิชาชีพบัญชีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคปี 2564 ถึง 2567

ผู้สนใจสามารถเข้าไปอ่านและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่  http://magazine.dbd.go.th/magazine

ขอบคุณค่ะ

ฝ่ายวิชาการ กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กองกำกับบัญชีธุรกิจ