04 มกราคม 2565

เรื่อง          ประชาสัมพันธ์ วารสาร DBD Accounting ฉบับที่ 116 เดือนพฤศจิกายน 2564

ไฟล์แนบ
          https://magazine.dbd.go.th/uploads/Letter_Attach/L65759_1.pdf

DBD Accounting ฉบับที่ 116 เดือนพฤศจิกายน 2564 นำเสนอบทความประกอบด้วย:  

1. ข่าวประชาสัมพันธ์

  • การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 66
  • การแจ้งเตือนผู้ทำบัญชีประจำปี
  • การเตรียมความพร้อมการส่งงบการเงินรอบปี 2564

2. บทความรอบรู้มุมต่างประเทศ

  • บัญชีนิติวิทยา 101 (Forensic Accounting 101)

ผู้สนใจสามารถเข้าไปอ่านและดาวน์โหลดเอกสารได้ที (ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง)

1. http://magazine.dbd.go.th/catagory หรือ http://magazine.dbd.go.th/magazine

(หากไม่สามารถเปิดหน้าต่างใหม่ได้ ให้กดตั้งค่าอนุญาต pop-ups)

2. https://pubhtml5.com/bookcase/uttw  

3. https://drive.google.com/drive/folders/1iDNHfKXxMZF563UQUKE21r-Zobbb4tfv?usp=sharing

และขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็น และ ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสาร  DBD Accounting  ได้ที่ https://forms.gle/FToDTWfEyC4Mv3J7A

ขอบคุณค่ะ

ฝ่ายวิชาการ กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 กองกำกับบัญชีธุรกิจ