25 กรกฎาคม 2565

เรื่อง          ขอเชิญเข้าร่วมกลุ่มไลน์ระบบเปิด (LINE Open Chat) การพัฒนาระบบจดทะเบียนนิติบุคคล (e-form)

ไฟล์แนบ
          https://magazine.dbd.go.th/uploads/Letter_Attach/L65782_1.pdf

                 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอเชิญชวนเข้าร่วมกลุ่มไลน์ระบบเปิด (LINE Open Chat) การพัฒนาระบบจดทะเบียนนิติบุคคล (e-form)”

เพื่อรับฟังความต้องการและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาระบบจดทะเบียนนิติบุคคล (e-form) ตามลิงก์ และ QR Code ที่แนบ

https://line.me/ti/g2/xyUUsuBOCa6b7jdybDmDy-K6Wi-Ap1WLBx2uGg?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าร่วมกลุ่มไลน์ระบบเปิด (LINE Open Chat) ตามเอกสารแนบ
กองทะเบียนธุรกิจ