01 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง          ขอเชิญเข้าอบรม เรื่อง “สิ่งที่ธุรกิจต้องรู้ มุ่งสู่ความสำเร็จ”

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

? อบรมฟรี!! นับ CPD ได้ (จำนวนจำกัด)

กองธรรมาภิบาลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์


ขอเชิญเข้าอบรม เรื่อง “สิ่งที่ธุรกิจต้องรู้ มุ่งสู่ความสำเร็จ” 

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565

ณ โรงแรมเซ็นทรัลเพลส  จังหวัดสมุทรสาคร

 

โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์จาก 3 หน่วยงาน

? การใช้ประโยชน์จาก Data Warehouse คลังข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า : วิทยากรจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

? กฎหมายว่าด้วย การแข่งขันทางการค้า และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป  : วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

? Update ภาษีน่ารู้สำหรับนิติบุคคล  : วิทยากรจากสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1

 

สนใจสมัคร คลิก ?   https://forms.gle/7BwDnm7J2jVVjYC68


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 0 2547 4417, 0 2547 4988

อีเมล cgdivision.dbd@gmail.com