03 พฤษภาคม 2566

เรื่อง          โครงการส่งเสริมพัฒนาสำนักงานบัญชีสู่การเป็นสำนักงานบัญชีดิจิทัล (Digital Teansformation)

ไฟล์แนบ
          https://magazine.dbd.go.th/uploads/Letter_Attach/L66814_1.pdf

     DBD ขอประชาสัมพันธ์อบรม “โครงการส่งเสริมพัฒนาสำนักงานบัญชีสู่สำนักงานบัญชีดิจิทัล”  ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566  ณ โรงแรมเคปพันวา  จังหวัดภูเก็ต 

      ❤️ผู้เข้าอบรมได้รับสิทธิประโยชน์ประกาศนียบัตร  และลุ้นรางวัล cloud accounting ตามเงื่อนไข

       ผู้สนใจคลิกสมัครฯ https://docs.google.com/forms/d/1kofDJdrVXPZbdLQOgsfrkusOtuHFUEfImzUo4R0SWtc/edit