24 พฤษภาคม 2566

เรื่อง          ประชาสัมพันธ์ วารสาร DBD Accounting ฉบับที่ 129 เดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2566

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

ประชาสัมพันธ์ DBD Accounting ฉบับที่ 128/2566 (วารสารรายเดือนของกองกำกับบัญชีธุรกิจ)

>> http://magazine.dbd.go.th/magazine  <<

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข้อควรระวังสำหรับนิติบุคคลและผู้ทำบัญชี” " การเลือกตั้งนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน 

บทความ " การขับเคลื่อนการวางระบบบัญชีให้แก่วิสาหกิจชุมชน " " FAQ จาก Line Open Chat “DBD Accounting” "      

บทความรอบรู้มุมต่างประเทศ เรื่อง " บทความรอบรู้มุมต่างประเทศ เรื่อง การบัญชีนิติวิทยา "

ผู้สนใจสามารถเข้าไปอ่านและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่:

และขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็น และ ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสาร  DBD Accounting  ได้ที่ https://forms.gle/FToDTWfEyC4Mv3J7A


ขอบคุณค่ะ