22 มิถุนายน 2566

เรื่อง          ประชาสัมพันธ์ วารสาร DBD Accounting ฉบับที่ 130 เดือนมิถุนายน 2566

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

ประชาสัมพันธ์ วารสาร DBD Accounting ฉบับที่ 129 เดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2566 (วารสารรายเดือนของกองกำกับบัญชีธุรกิจ)

>> http://magazine.dbd.go.th/magazine  <<

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

การประชุมกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน” " หลักสูตรการบัญชี (นับชั่วโมง CPD ได้) เปิดให้เรียน 3 วิชาใหม่ 

บทความ " การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพบัญชีแห่งอาเซียน ครั้งที่ 21 "       

บทความรอบรู้มุมต่างประเทศ เรื่อง การชดเชยคาร์บอนและคาร์บอนเครดิตภายใต้มาตรฐานการบัญชี IFRS "  

ผู้สนใจสามารถเข้าไปอ่านและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่:

และขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็น และ ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสาร  DBD Accounting  ได้ที่ https://forms.gle/FToDTWfEyC4Mv3J7A


ขอบคุณครับ


อ่านวารสาร

กองกำกับบัญชีธุรกิจ