19 ตุลาคม 2566

เรื่อง          ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “ปรับปรุง ปิดบัญชี แบบมืออาชีพ” ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

E-mail Newsletter  ฉบับที่ 15/2566 วันที่ 19 ตุลาคม 2566  

สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  จะจัดสัมมนา  เรื่อง  “ปรับปรุง ปิดบัญชี แบบมืออาชีพ”  ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566  ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานบัญชีจะต้องดำเนินการจัดทำงบการเงินเพื่อรายงานการดำเนินงานและฐานะการเงินให้ฝ่ายบริหารพิจารณา  ซึ่งก่อนจะเป็นงบการเงินที่เรียบร้อยนั้นต้องทำการปิดบัญชีตามกระบวนการงานบัญชี ซึ่งมักจะมีรายการบกพร่องเสมอเมื่อผ่านการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีของกิจการ ดังนั้นนักบัญชีทุกคนที่ทำหน้าที่ปิดบัญชีจึงควรที่จะพิจารณาเพื่อให้เกิดการพัฒนาในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น หลักสูตรนี้จึงให้หลักการที่จะทำให้นักบัญชีได้แนวทางในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

สถานที่จัดสัมมนา ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร

 

ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา   กรุณาสำรองที่นั่งด้วยการกรอกใบสมัคร ตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร จำนวน 1,000 บาท เข้าบัญชีสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ณ  ธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขา 

การสัมมนา  หลักสูตรดังกล่าว  สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 

หากท่านสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมให้คลิกได้ที่

 

https://www2.dbd.go.th/data-storage/attachment/0df7ebca65402abd93828efa.pdf

 

 

 

*** ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4486  ในวันและเวลาราชการ ***สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า