09 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง          ประชาสัมพันธ์ วารสาร DBD Accounting ฉบับที่ 137 เดือนมกราคม 2567

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

ประชาสัมพันธ์ วารสาร DBD Accounting ฉบับที่ 137 เดือน มกราคม 2567 (วารสารรายเดือนของกองกำกับบัญชีธุรกิจ)

>> http://magazine.dbd.go.th/magazine  <<


ข่าวประชาสัมพันธ์ 

การจัดอบรมประกาศกรมฯ เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน ฉบับใหม่ และ TFRS ที่เกี่ยวข้อง” "ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางวิชาชีพบัญชี"

บทความ "การปรับปรุงประกาศกรมฯ เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินฉบับใหม่ ตอนที่ 3.2 : ปี 2566 จากมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุง...สู่รายการย่อที่เปลี่ยนแปลง

ผู้สนใจสามารถเข้าไปอ่านและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่:

(หากไม่สามารถเปิดหน้าต่างใหม่ได้ ให้กดตั้งค่าอนุญาต pop-ups)

และขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็น และ ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสาร  DBD Accounting  ได้ที่ https://forms.gle/FToDTWfEyC4Mv3J7A
กองกำกับบัญชีธุรกิจ