16 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง          ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาฯ สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในวันที่ 28 มีนาคม 2567

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

  E-mail Newsletter  ฉบับที่ 3/2567 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 2567 สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนา เรื่อง “รู้ลึกกฎหมายใหม่และเคลียร์ประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้อง”  

การสัมมนา เรื่อง “รู้ลึกกฎหมายใหม่และเคลียร์ประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้อง” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเด็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจออนไลน์ และภาษีที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทำให้การจัดทำบัญชีมีประสิทธิภาพและช่วยลดความผิดพลาดในการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

 สถานที่จัดสัมมนา   โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร

 ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา   กรุณาสำรองที่นั่งด้วยการกรอกใบสมัคร ตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมทั้งชำระเงินผ่านช่องทางการชำระเงิน ดังนี้

1. ผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

2. ผ่าน mobile-banking

ค่าธรรมเนียม จำนวน 1,000 บาท

การสัมมนา เรื่อง “รู้ลึกกฎหมายใหม่และเคลียร์ประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้อง” สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   

 

หากท่านสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมให้คลิกได้ที่

https://www.dbd.go.th/data-storage/attachment/2f5c305e357589b5c493dd8c.pdf

 

 

*** ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4486  ในวันและเวลาราชการ ***สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า