• 0
  ปี 2561 ฉบับที่ 7919-11-18 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 11

  เรื่อง โปรแกรม e-Accounting for SMEs คืออะไร? และ บริบทของวิชาชีพบัญชีในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

  View e-mag Download
 • 53
  ปี 2561 ฉบับที่ 7807-11-18 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 88

  เรื่อง ทำความรู้จักมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (ตอนที่ 2) และ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาษีในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

  View e-mag Download
 • 144
  ปี 2561 ฉบับที่ 7728-09-18 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 127

  ทำความรู้จักมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง “เครื่องมือทางการเงิน” (ตอนที่ 1) และ บริบทของวิชาชีพบัญชีในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

  View e-mag Download
 • 178
  ปี 2561 ฉบับที่ 7607-09-18 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 101

  บทความ “เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาษีในประเทศเวียดนาม” และ “บริบทด้านบัญชีในประเทศเวียดนาม”

  View e-mag Download
 • 209
  ปี 2561 ฉบับที่ 7502-08-18 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 311

  เรื่อง ระบบการให้บริการงานการอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Permit) คืออะไร? เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีอย่างไร? และ• รอบรู้เรื่อง “เงินปันผลและเงินสำรอง” กรณี บริษัทจำกัด

  View e-mag Download
 • 242
  ปี 2561 ฉบับที่ 7429-06-18 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 175

  เรื่อง "ตัวอย่างรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน ของบริษัทจำกัดกรณีเลิกกิจการ" และ "บทความ สานต่อความสัมพันธ์ สำนักงานบัญชีไทย – กัมพูชา”

  View e-mag Download