• 60
  ปี 2561 ฉบับที่ 7728-09-18 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 42

  ทำความรู้จักมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง “เครื่องมือทางการเงิน” (ตอนที่ 1) และ บริบทของวิชาชีพบัญชีในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

  View e-mag Download
 • 90
  ปี 2561 ฉบับที่ 7607-09-18 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 58

  บทความ “เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาษีในประเทศเวียดนาม” และ “บริบทด้านบัญชีในประเทศเวียดนาม”

  View e-mag Download
 • 141
  ปี 2561 ฉบับที่ 7502-08-18 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 252

  เรื่อง ระบบการให้บริการงานการอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Permit) คืออะไร? เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีอย่างไร? และ• รอบรู้เรื่อง “เงินปันผลและเงินสำรอง” กรณี บริษัทจำกัด

  View e-mag Download
 • 163
  ปี 2561 ฉบับที่ 7429-06-18 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 132

  เรื่อง "ตัวอย่างรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน ของบริษัทจำกัดกรณีเลิกกิจการ" และ "บทความ สานต่อความสัมพันธ์ สำนักงานบัญชีไทย – กัมพูชา”

  View e-mag Download
 • 225
  ปี 2561 ฉบับที่ 7328-05-18 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 190

  เรื่อง "กรมพัฒน์ฯ ลดอัตราค่าธรรมเนียม การจดทะเบียนธุรกิจ" และ "เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี ในราชอาณาจักรกัมพูชา (ต่อ)"

  View e-mag Download
 • 304
  ปี 2561 ฉบับที่ 7207-05-18 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 141

  รื่อง "มิติใหม่การเชื่อมโยงฐานข้อมูลงบการเงิน ระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร" และ "เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีในราชอาณาจักรกัมพูชา "

  View e-mag Download