22 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง          ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับ Username และการยื่นงบดุล ประจำปี 2565 สำหรับสมาคมการค้าและหอการค้า

ไฟล์แนบ
          https://magazine.dbd.go.th/uploads/Letter_Attach/L65764_1.pdf

          กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับ Username และการยื่นงบดุล ประจำปี 2565 

สำหรับสมาคมการค้าและหอการค้า ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


          ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนบริหารจัดการงบการเงินและข้อมูลธุรกิจ

กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ โทร. 0 2547 4377, 0 2547 4385, 0 2547 4390, 0 2547 4391

และ 0 2547 5978